ใครมาเที่ยวปาย ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะพากันแวะไปที่วัดน้ำฮู เนื่องจากเป็นทางผ่านไปยังหมู่บ้านสันติชล รวมทั้งวัดดังกล่าวก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านค่อนข้างมากฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที […]
Read More »