IMG_5818

วัดดังๆ ในปายอย่างวัดน้ำฮู ก็พาไปเที่ยวมาแล้ว วัดที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์เมืองปาย อย่างวัดหลวงก็พาไปสำรวจกันมาแล้ว และครานี้จะขอพามาทำความรู้จักกับวัดแห่งแรก ของเมืองปาย ที่มีชื่อว่า วัดศรีดอนชัย

IMG_5826   IMG_5832

ตามประวัติบอกกล่าวว่า วัดแห่งนี้อายุอานามประมาณ 700  ปี  สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 1855 มีวิหารที่มีความเก่าแก่ อันเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนมาตั้งแต่โบราณกาลจนมาถึงปัจจุบัน  โดยวิหารของทางวัดหลังดังกล่าวสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2021  โดยเจ้าไชยสงคราม เจ้าผู้ครองเมืองปาย มีอายุในปัจจุบันถึง 530 ปี  โดยปัจจุบันนั้น ตัวของวิหารได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์กันแล้วเรียบร้อย ซึ่งสภาพภายนอกและภายในนั้น ต้องบอกว่างดงามกันยิ่งนัก

IMG_5844

จากนั้นหันเข้ามาดูในส่วนภายในวิหารบ้าง ที่วัดศรีดอนชัยแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์ปาย  พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง  ประจำวัดศรีดอนชัย) เป็นพระพุทธรูปศิลปะเนื้อทองสำริด ปางมารวิชัยเชียง แสนสิงห์ยุคแรก สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 อายุราวประมาณ 700-800 ปี ทั้งนี้ ในแต่ละปี วัดศรีดอนชัย จะมีการจัดประเพณีการสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์ปาย) ทุกวันที่ 13 เมษายน เป็นประจำ โดยตลอดตั้งแต่โบราณกาล สำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์ปาย) เท่าที่ทราบได้มีการบันทึกไว้ดังนี้   ครั้งแรกเมื่อกองทัพพม่าที่มาตีเมืองปาย ก่อนที่จะกลับไปเมืองหงสาวดีได้เผาวัดอาราม แต่ก็ยังยกเว้นพระวิหารที่ตั้งประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์ปาย)

IMG_5847

ครั้งที่สอง วันประเพณีเดือนยี่เป็งหรือวันลอยกระทงของปี พุทธศักราช 2479 ตามประเพณีของทางเหนือชาวล้านนาแล้ว วันนั้นก็จุดเทียนบูชาเป็นอันมาก และได้มีการละเล่นสนุกสนานตามแต่ละท้องถิ่น ได้มีศรัทธาชาวบ้านมาจุดเทียนบูชากันมากมายที่บนกุฏิ เนื่องจากช่วงนั้นได้อัญเชิญองค์พระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานที่บนกุฏิ   พอตกเวลาดึกทางวัดได้มีการแสดงมหรสพต่างๆ คนก็ไปดูการละเล่น เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้น คือ ไฟได้ลามลุกไหม้กุฏิอย่างรวดเร็วยากที่จะดับได้ทัน พระเณรและชาวบ้านก็ช่วยกันดับ แต่เพลิงลุกไหม้ไปมาก ครั้นเพลิงได้สงบลง พระลูกวัดและชาวบ้าน ได้รีบตรวจสอบความเสียหายทันที ปรากฏว่า ไฟไหม้เสียหายวอดวายเป็นอันมาก แต่องค์พระสิงห์ปายกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ซึ่งก็สร้างความมหัศจรรย์แก่สาธุชนเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตาม เชื่อว่าคงมีอภินิหารเกี่ยวกับองค์พระสิงห์ปายอีกมาก และทางวัดศรีดอนชัย หรือผู้คนไม่ได้บันทึกเอาไว้

IMG_5838

IMG_5829

โดยรวมแล้ว ต้องบอกว่าวัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจในเมืองปาย โดยมีความโดดเด่นอยู่ที่ ความงดงามของวิหารลายคำบวกกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธสิหิงค์ และที่สำคัญวัดศรีดอนชัย เป็นวัดแห่งแรกของเมืองปายครับ