#โปรแกรมเที่ยวแม่ฮ่องสอน วันนี้ พาไปรู้จักเมืองขุนเขาแห่งสายน้ำยวม ที่ อ.ขุนยวม

สถานที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอขุนยวม เลขที่ 889 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 053 691 108

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    อำเภอขุนยวม คือ 1 ใน 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวอำเภอตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ ตามชื่อของอำเภอ คำว่า “ขุน” หมายถึง ขุนเขา ส่วนคำว่า “ยวม” มาจากชื่อแม่น้ำยวม รวมความแล้วจึงหมายถึง “เมืองขุนเขาแห่งสายน้ำยวม” อำเภอขุนยวมมีประชากรหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งกะเหรี่ยง ไทใหญ่ ละว้า และคนเมือง อำเภอแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาก่อน โดยมีชื่อว่า “เมืองยวมหลวง” ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองไปที่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อย่างที่เห็นเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    “บัวตองบาน ธารน้ำใส น้ำใจงาม นามขุนยวม” เป็นคำขวัญของอำเภอขุนยวม ซึ่งได้นำของดีในอำเภอ สถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังมาขึ้นต้นเป็นคำนำหน้า นั้นก็คือ “ดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ” สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมชื่อดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และดังในระดับประเทศ อำเภอขุนยวมกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จักสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศเพราะสถานที่แห่งนี้เลยทีเดียว   

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    อำเภอขุนยวม ตั้งอยู่บนที่ราบกว้างใหญ่ มีความสูง 600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่รวม 2,365 ตารางกิโลเมตร มีตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั้งสี่ทิศดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับรัฐกะยา ประเทศเมียนมา และตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ติดต่อกับตำบลแม่โถ และตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย และทิศตะวันตกติดต่อกับรัฐกะยา ประเทศเมียนม่า (รัฐกะยา คือถิ่นอาศัยของชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    อำเภอขุนยวม ในอดีตเป็นเพียงเมืองขนาดเล็ก เรียกกันว่า “เมืองขุนยวม” ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไต หรือชาวไทใหญ่ กลุ่มชาวไทใหญ่ได้เรียกเมืองนี้ว่า "บ้านกุ๋นลม" เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีอากาศหนาวเย็น มีลมพัดผ่านตลอดเวลา มีเจ้าเมืองปกครองชื่อว่า "ชานกะเล" หรือที่ชาวแม่ฮ่องสอนรู้จักดีในยศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น "พญาสิงหนาทราชา" ท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกของแม่ฮ่องสอน เมื่อปี พ.ศ. 2453 หลังจากนั้นเมืองยวมหลวงได้ถูกยุบลงเป็น “อำเภอขุนยวม” ขึ้นตรงกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีขุนเดชประชารักษ์เป็นนายอำเภอคนแรก ส่วนนายอำเภอคนปัจจุบัน คือ นายพงศ์พีระ ชูชื่น ปัจจุบันอำเภอขุนยวมประกอบด้วยครัวเรือนทั้งหมด 5,275 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 21,500 คน

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเชิดหน้าชูตาอำเภอขุนยวม คงต้องยกให้ “ดอยแม่อูคอ” ที่นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและของภาคเหนือ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะมีดอกบัวตองสีเหลืองบานสะพรั่งเต็มทั่วดอย ช่างงดงามเกินบรรยายและสวยเกินภาพที่หาชมกันในอินเตอร์เน็ต ซึ่งหากไม่รีบร้อนนักพักที่นี่สักคืน จะถือว่าได้มาสัมผัส ..ขุนยวมอย่างแท้จริง  

by Traveller Freedom